Forside
News/nyheder
Galleri 1
Galleri 2
Hvad er kunst
Meningen
Biografi
Kontakt

Kommende udstillinger
 

22.februar-3.marts: Fredensborg Kro – Underværkerne

 

2.maj-19.maj Helsinge Kulturhus

 

4-5.juli: Åbent hus i Atelier List på Gyvelvej 3 i Tisvildeleje

 

29.august-7.september: Fredensborg Kro-Underværkerne

 

5-6.september: Åbent hus i Atelier List på Gyvelvej 3 i Tisvildeleje

 

13.september-3.oktober: Helsinge Kulturhus

 

Kunstværkstederne inviterer til cafeaften om malerkunstens historie.

Maleren Jan List fra Tisvilde causerer onsdag den 18. november over europæisk malerkunsts historie fra år 1300 til 2000. 

Deltagerne får som indledning at høre om hvordan 3 meget forskellige problemområder fik afgørende betydning for malernes beskæftigelse og deres kunstneriske udviklingsmuligheder.

Det drejer sig om "Romerrigets fald", om "Den Katolske Kirkes ambitioner som statsmagt" og om problemer med at finde ud af hvad "Virkeligheden" egentlig er for en størrelse.

Deltagerne får herefter oplæg til en dialog om ca. 20 kunstnere, der er udvalgte som repræsentative for hver deres stilretning. Der startes med Leonardo da Vinci og der sluttes med Anselm Kiefer, hvis dialogen undervejs ellers tillader, at man når så langt.

Men - et er sikkert, der er kaffe på kanden og gode muligheder for at få en både filosofisk og kunstnerisk dialog om malerkunstneres liv og leben.

Jan List der har "Atelier og Galleri List" i Tisvilde har tidligere udgivet den filosofiske bog "Meningen med livet" samt "Maleriets historie" der skitserer 34 europæiske stilarter fra år 1300 til 2000. 

Arrangementet finder sted hos Kunstværkstederne, Møllestien 3 - 3200 Helsinge den 18. november kl. 19.30. Fri entre men gerne tilmelding til Sonja Lebeda på tlf.: 24480976.

"Maleriets historie" i lommeformat

Jeg har i nogle år samlet på noter om nøglepunkter i europæisk malerkunst fra middelalderen frem til vor tid.

Formålet har været at finde ud af, hvad der har drevet udviklingen fra en stilart til den næste og lære af kunstnernes svar på udviklingen.

Hvad tænkte kunstnerne, hvad ville de og hvad gjorde de.

Noterne er redigeret til en pjece på 40 A5 sider med titlen ”Maleriets historie”.

Pjecen omtaler i kronologisk orden 34 ismer/stilarters manifester/erklæringer, der holdes op mod kendte kunstneres tanker om og reaktioner på udviklingen.

”Maleriets historie” henvender sig både til udøvende kunstnere og til kunstinteresserede.

Udøvende kunstnere vil kunne hente inspiration i tidligere kunstneres udfordringer, tanker og metoder til at skabe ny kunst.

For den alment kunstinteresserede er pjecen en nem guide, der skaber overblik og er let at have med i lommen eller tasken, når man går på opdagelse i kunstens verden.

”Maleriets historie” kan købes i Atelier List på Gyvelvej 3 i Tisvildeleje. Pris 50 kr/tlf 29632679-mail jlist@get2net.dk

 

Visit Atelier List in Tisvildeleje

Tlf.: 0045 2963 2679

Gallery List

The gallery shows the painter and writer Jan Laurberg List imaginative expressionist paintings that “speaks” to the feelings and imagination going.

The painter describes the emotional perception of reality rather than the immediately recognizable.

The interest in philosophy led to the publication of the book “Meaning of life”.

Work on the book inspired the renewal of the painting process with a more consciousness use of the interaction between senses, consciousness and subconsciousness as a result.

Philosophy and the art of painting.

To investigate what is “reality” has been and still is some of the main issues in philosophy and in the art of painting.

How is your reality?

Do you think this what you see, hear, feel, smell or thinking? Atelier List invites you to a 2 hours lecture and dialoque on these issues. Max 12 participants. Book an immersion while at Atelier List on tel. 0045 2963 2679 or mail to jlist@get2net.dk.

 

Besøg Atelier List i Tisvildeleje

Tlf.: 29632679

Galleri List

I Galleriet viser maleren og forfatteren Jan List fabulerende ekspressionistiske malerier, der ”taler” til følelserne og sætter fantasien i gang.

Maleren beskriver den følelsesmæssige opfattelse af virkeligheden fremfor den umiddelbart genkendelige.

Interessen for filosofi førte til udgivelse af bogen ”Meningen med livet” Arbejdet med bogen inspirerede til fornyelse af maleprocessen med en mere bevidst brug af samspillet mellem sanser, bevidsthed og underbevidsthed som resultat.

Filosofi og malerkunst.

At undersøge hvad der er ”virkelighed” har været og er stadig et af filosofiens og malerkunstens hovedspørgsmål.

Hvordan er din virkelighed?

Tror du det er det du ser, hører, føler, lugter og eller tænker?

Atelier List inviterer til foredrag og dialog om disse emner. Varighed 2 timer. Max 12 deltagere. Book en fordybelsesstund hos Atelier på tlf.: 29632679 eller mail til  jlist@get2net.dk.

 

”Jan blev valgt til månedens kunstner i Nordsjælland. I den forbindelse blev han interviewet til www.kunstrunden.dk

        1. Du har en meget filosofisk tilgang til livet og har skrevet bogen Meningen med livet. Hvad er det ved filosofien, der er spændende?


Min baggrund for at søge efter meningen med livet var egentlig oplevelsen af glade og harmoniske stjernestunder.
Stjernestunder kan være, som da vi var ved stranden med vores børn en herlig feriedag og kastede os ud i det salte vand - og oplevede hvordan solen, havet, himlen og friheden - kunne skabe en boblende følelse af livsglæde. Den type af oplevelser førte til spørgsmålet om - hvorvidt dette – at leve i nuet – kunne være meningen med livet – eller var det at sætte børn i verden og føre generne videre – eller var det blot at nyde livet?
Det gav interesse for at læse om, hvad andre havde skrevet om emnet. Det førte til et selvstudie over en tiårig periode - hvor jeg læste om hvad filosoffer, fysiologer, psykologer, naturvidenskaben og andre fagfolk havde af meninger om emnet.
Det var svært at få et overblik. Det virkede næsten som om - hver forfatter havde sine egne udtryk for de samme begreber og forhold. For hvert værk jeg læste - lavede jeg et kort notat med min opfattelse af relevante informationer. Den fremgangsmåde - førte så til tanken om at skrive en lille letlæselig bog på max 100 sider. Målgruppen skulle være mennesker uden forkundskaber - ligesom jeg selv. Derfor skulle mængden af forskellig fagjargon minimeres.
Jeg nåede ikke helt målet – bogen blev på 145 sider.
Jeg ser en overordnet mening med livet – hvor mennesker som en del af naturen indgår i det energikredsløb - som får Universet/naturen til at fungere. Universets og naturens brændstof er jo energi - Og energi er uforgængelig - Energi kan skifte form, f.eks. fra vindenergi til el-energi og varme m.v. - men den forsvinder aldrig. Mennesket rummer også energi – det er i form af fysisk og psykisk/åndelig energi. I løbet af tilværelsen har vi muligheder for at øge vores åndelige energiniveau. Når vi dør - så forestiller jeg mig at vores åndelige energi under en eller anden form fortsætter og yder et bidrag til naturens og Universets energikredsløb – så det kunne for mig - godt være Universets/naturens overordnede mening med menneskers liv på Jorden.
Meningen med livet for det enkelte menneske - hænger for mig fint sammen med den overordnede mening.   Vi skal bruge vores energi på at øge vores åndelige niveau og dermed skabe mere åndelig energi. Mennesker er fra naturens side skabt genetisk forskellige. Vi har derfor forskellige anlæg og forskellige talenter – dem skal vi bruge til at skabe flere ”stjernestunder” og mere energi.
Meningen med livet for den enkelte er derfor også - at skabe sin egen identitet ved at finde, udvikle og anvende de medfødte anlæg og talenter på en måde - der er i harmoni med at øge det åndelige niveau.

  
        2. Når du starter på et maleri, skal visse mentale tilstande være på plads. Kan du beskrive det nærmere?


Jeg skal være i en mental tilstand hvor min bevidsthed ikke dominerer i forhold til min underbevidsthed.
Bevidstheden gør mig i stand til at klare de rutineopgaver, der skal løses, for at jeg kan begå mig, i den verden jeg færdes i. Bevidsthedens opgaver er for eksempel at sørge for at græsplænen bliver slået, at jeg ikke går over for rødt, at rudekuverterne bliver ekspederet m.v. Men bevidstheden udgør kun en lille del af min mentale kapacitet, måske ca. 10%.
De resterende ca. 90% repræsenteres af underbevidstheden, der arbejder på basis af en komplet hukommelse, genetiske forudsætninger, ydre og indre sanser, "sjælen" m.v.
Når jeg starter på et maleri vil jeg holde focus på underbevidsthedens muligheder. Det kræver, at der er rimelig fred for dagligdagens rutineopgaver.

        3. Det kan virke som om du lader billedet komme frem af sig selv. Er det ikke en stor oplevelse, at se disse til tider vilde farver og former tone frem af penselen?


Det kommer ikke helt af sig, det kræver mærkelig nok lidt systematik. Der er faktisk 4 faser, nemlig:
    1.At skabe komplet tilfældigt kaos på lærredet. Det kræver disciplin og erfaring fordi bevidstheden benytter enhver chance til at afbryde processen og i stedet for lave pæne velkendte former, der vil gøre det hele meningsløst. Det kan være en hjælp hvis jeg delvist maler med lukkede øjne.
    2.At finde masser af former i kaos er den mest kreative del af maleprocessen. Det kræver, at jeg i længere tid billedligt talt ”lukker mig inde i en glaskuppel” sammen med kaos. Her studerer og markerer jeg alle de mærkelige former jeg kan finde. Så lader jeg mit indre behov/følelser i min sjæl udvælge de 10-25% af formerne, som jeg vil bygge kompositionen op over. Jeg mener, at jeg instinktivt vælger de former der passer til min sjæls øjeblikkelige ”her og nu tilstand”.
    3. Valg af farveskala. De former der skal være kompositionens fokuspunkter vælges og markeres med maleriets hovedfarve. Baggrundsfarven vælges og markeres og derved slettes også de former, der er fravalgt. Bifigurernes farveskala markeres og jeg får det første indtryk af kompositionens muligheder og problemer.
    4.Formernes bearbejdes, figurerne udvikles og evt. melder maleriets tema sig. Figurerne kommunikerer med hinanden og de stiller krav til hinanden og til mig. Denne fase hvor maleriet folder sig ud og ”fortæller” hvad det drejer sig om, er en vidunderlig oplevelse.
Herefter er der kun den normale maletekniske færdiggørelse af billedet tilbage.

        4. Hvad betyder fordybelse for dig i den kreative proces?
 
De mest kreative dele af maleprocessen er – at udvælge former af kaos og finde ud af hvad de kommunikerer med hinanden om. Det giver mig måske en første antydning af, hvad dette maleri egentlig vil være.
Fordybelsen i den proces betyder, at jeg føler mig, som værende i en "glaskuppel" der beskytter mig mod verden udenfor. Jeg begiver mig ind i mit ubevidste "mig". Det ubevidste "mig", der tilsyneladende ikke tager hensyn til tid og rum, overtager initiativet og tager i en periode alle beslutninger om valg af former og farver.
Det betyder også, at jeg med forundring opdager, at en kop kaffe står urørt og kold. Den var ellers dejlig varm, da jeg hentede den for nogle timer siden. Men jeg er glad for at have været på besøg i "mig" i en periode og jeg er meget nysgerrig efter at se, hvad "mig" har lavet.
 

        5. Hvad mener du kunsten skal bruges til i verden i dag?  Provokere eller please?
 
Kunsten skal:
    1.medvirke til at forædle menneskenes sjæle
    2.have et budskab, der ikke bare er et ekko af samtiden, den skal også pege fremad
    3.kommunikere et budskab, der skal fødes af kunstnerens indre behov og via kunstværker finde genklang i beskuernes sjæle.
    4.skal rumme noget for kunsten særegent, noget der er uafhængigt af tid og rum
Værker der alene provokerer eller pleaser, skal kunsten ikke bruges til. Der kan dog godt bruges elementer af provokation eller pleasen i kunstværker, der i øvrigt lever op til ovenstående.